coffee-2306471_1920

Hoe kunnen wij je verder helpen?

De pensioenrichtleeftijd gaat omhoog. Vanaf 2018 gaat deze naar 68 jaar. Natuurlijk kun je nog steeds eerder met pensioen. Kan dit vanuit jouw pensioenregeling via jouw werkgever of moet je kijken naar privé oplossingen?

Natuurlijk kun je zelf al veel informatie halen uit www.mijnpensioenoverzicht.nl. Maar hoe vertaal je nu deze bedragen? Je kunt aan veel knoppen draaien, wij helpen je graag mee om te zoeken naar de beste oplossing. Je kunt bij ons ook alleen een financiële foto van jouw pensioen krijgen zonder dat je hiervoor een uitgebreid financieel advies inwint.  

Welke vragen zou je moeten stellen?

“Wat blijft er tijdens mijn pensioen netto per maand over als ik stop met werken? En mijn gezin? Hoe ziet het er voor hun financieel uit als ik voor mijn pensioendatum kom te overlijden?”. 

Ontvang je binnenkort een pensioenkapitaal van een verzekeraar? Je kunt hiermee shoppen. Welke verzekeraar biedt dan de hoogste uitkering en welke keuze moet ik maken? Wij vergelijken alle pensioenverzekeraars door middel van marktonderzoek. Je ontvangt van ons een vergelijking zodat je precies weet welke verzekeraar de hoogste levenslange pensioen uitkering kan bieden. 

Meer inzicht met gespecialiseerd pensioenadvies

Wij inventariseren samen met jouw al jouw pensioengegevens. Wij schetsen de verschillende scenario’s.

Denk hierbij aan:

  • eerder stoppen met werken
  • deeltijd pensioen
  • generatiepact
  • de gevolgen van jouw overlijden voor jouw gezin
  • de gevolgen van het overlijden van jouw partner
  • de gevolgen van arbeidsongeschiktheid
  • plotseling ontslag en een ontslagvergoeding