coffee-2306471_1920

Risicodeling bij collectiviteiten

Uitgangspunt bij de pensioenfondsen is dat de risico's gedeeld worden door alle deelnemers, de collectiviteit. Je kunt denken aan bijvoorbeeld:

  • aan het 'lang leven risico' (en dus heel lang pensioen te krijgen).
  • het pensioenrisico van arbeidsongeschiktheid: in die situaties valt de werkgever weg, en dus ook de werkgeversbijdrage voor het pensioen. Het pensioenfonds voorziet in deze leemte: in de meeste gevallen kan de pensioenopbouw zonder premiebetaling worden voortgezet. Soms is er zelfs een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen.
  • het risico van overlijden. Pensioenfondsen kunnen voorzien in een nabestaandenpensioen zonder dat een deelnemer daar extra premie voor betaalt.
  • Een andere vorm van risicodeling zit in de uitvoering. Door de collectieve uitvoering worden schaalvoordelen behaald en beleggingsrisico's van het opgebouwde kapitaal gespreid, waardoor rendementen hoger en beter geborgd zijn.