coffee-2306471_1920

2e pijler: Pensioen via de werkgever

Gedurende jouw werkzame leven bouw je bij jouw werkgever(s) een werknemerspensioen op. Dit is een aanvulling op wat je van de overheid krijgt. De tweede pijler van het pensioengebouw is dus het pensioen via de werkgever.

Je krijgt het alleen als je hebt gewerkt en jouw werkgever ook een pensioenregeling had waaraan je mee hebt gedaan. Niet iedere werknemer bouwt zo'n aanvullend pensioen op, maar wel heel veel werknemers. Zo'n 95% van de bedrijven heeft een bedrijfspensioenregeling. Meestal geldt die pensioenregeling voor elke werknemer of voor elke werknemer vanaf een bepaalde leeftijd.

Jouw werkgever betaalt meestal het grootste deel van deze regeling. Maar ook van jou wordt vaak een eigen bijdrage gevraagd die op jouw bruto salaris wordt ingehouden.

Pensioenfondsen

Indien je een pensioen opbouwt via jouw werkgever, ben je hoogstwaarschijnlijk aangesloten bij een zogenaamd pensioenfonds. Dit is meestal een verzekeringsmaatschappij die straks op jouw pensioendatum de pensioenuitbetaling zal gaan verzorgen.

Afhankelijk van de bedrijfstak waarin je werkzaam bent, bijvoorbeeld de metaalindustrie, ben je verplicht bij het desbetreffende bedrijfs(-tak)pensioenfonds aangesloten, zoals het Pensioen Fonds voor de Metaalindustrie. Indien je bij een multinational werkt, zoals Heineken of KLM, zul je verplicht zijn aangesloten bij het eigen Ondernemings Pensioenfonds.

Daarnaast zijn er verplicht gestelde beroepspensioenregelingen voor onder andere apothekers, artsen en notarissen. Maar ook bestaat de mogelijkheid om als bedrijf bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze een pensioenarrangement samen te stellen.

Uitgangspunt is 70%

Het uitgangspunt -dat jouw pensioen gelijk moet zijn aan 70% van het laatst verdiende salaris- is nagenoeg onhaalbaar! Je zult begrijpen dat alle voornoemde pensioenregelingen verschillend zullen zijn. Het doel, een oudedagspensioen voor de werknemer opbouwen, is in principe gelijk. Maar de mate waarin dat doel bereikt zal worden hangt sterk af van de kwaliteit van de aangeboden pensioenregeling.

Omdat je vanaf jouw pensioendatum jaar minder belasting gaat betalen, kun je, ondanks dat jouw bruto minder inkomen krijgt, toch netto in inkomen gelijk blijven. Dit is dus de ideale situatie. Helaas is het zo dat zeer veel pensioenregelingen dit uitgangspunt niet halen.

De oorzaken hiervan zijn onder andere het hanteren van een hoge AOW-franchise, het hanteren van een lage pensioengrondslag, het instellen van een maximum salaris waarover pensioen mag worden opgebouwd, het al dan niet indexeren van de pensioenen etc. Hierdoor kunnen (grote) pensioengaten ontstaan.