coffee-2306471_1920

Wie betaalt de premie voor het aanvullend pensioen?

Zowel werknemers als werkgever betalen mee aan de pensioenpot voor later. Alleen in een paar grote bedrijven betaalt de werkgever alles. Doorgaans is de werkgeverspremie wat hoger dan de werknemerspremie, maar hoeveel verschilt per pensioenfonds. De verhoudingen variëren van 70% voor de werkgever en 30% voor de werknemer tot 50% voor beide partijen.