coffee-2306471_1920

Wanneer worden de nieuwe regels ingevoerd?

De invoering van de regels gebeurt stap voor stap. Nadat de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn gegaan, is op 1 juli 2023 een start gemaakt. Daarna is er tijd om alles goed te organiseren. Dit doet de uitvoerder van uw pensioen met de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, zoals een vakbond of een ondernemingsraad. De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten zien toe op een zorgvuldige invoering. Zij controleren bijvoorbeeld of mensen goed worden geïnformeerd over het nieuwe pensioen.

Uiterlijk 1 januari 2027 is het pensioen via jouw werkgever aangepast. Je ontvangt hierover informatie van jouw werkgever of van de uitvoerder van jouw pensioen. Deze informatie krijg je zodra meer duidelijk is over de regeling via jouw werkgever; dat kan nog een paar jaar duren.

Planning Pensioenakkoord

De planning ziet er nu als volgt uit:

  • 01-07-2023: pensioenakkoord is vertaald in wetgeving, start overstapperiode naar het nieuwe pensioenstelsel
  • 01-01-2025: uiterste datum van instemming sociale partners bij uitvoering van een regeling door een pensioenfonds
  • 01-10-2026: uiterste datum van instemming sociale partners bij uitvoering van een regeling door een verzekeraar of PPI
  • 01-01-2027: uiterste datum voor overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Veel pensioenuitvoerders streven ernaar om een eerdere overstap mogelijk te maken
  • 01-01-2037: einde compensatieperiode