Pensioendesk Nijmegen helpt je vérder!

Je wilt een goed pensioen. Of je nu werknemer, ondernemer, ZZP'er of DGA bent.

Persoonlijk financieel en deskundig pensioenadvies! Daar staan we voor!

coffee-2306471_1920

Wijzigingen in het pensioenstelsel

Een onafhankelijk pensioenadvies was nog nooit zo belangrijk

De snelle veranderingen op het gebied van pensioen zijn bijna niet meer bij te houden. Het verschuiven van de AOW leeftijd naar 67 jaar of misschien nog later, afhankelijk van de geboortedatum. 

De overheid stuurt er steeds meer op aan dat iedere werkgever een pensioenregelingheeft voor haar werknemers. Dus ook de werkgevers zonder CAO of verplicht pensioenfonds. Wij kunnen je als werkgever helpen met het ontwerpen van een pensioenregelingdie bij jou en je medewerkers past. 

 

De wijzigingen in het pensioenstelsel hebben invloed op de pensioenregelingen.

De nieuwe Pensioenwet heeft grote gevolgen voor werkgevers, werknemers en ondernemers. Bestaande pensioenregelingen krijgen te maken met aanpassingen die vóór 01-01-2028 moeten zijn doorgevoerd. Te denken valt aan wijzigingen in de opbouw van het ouderdomspensioen en het verzekerd nabestaandenpensioen. Maar ook aan keuzebegeleiding van je werknemers en mogelijke compensatie voor gemist pensioen door de veranderingen. Ben je al klaar voor deze wijzigingen? 

Het nieuwe pensioenakkoord en de aangekondigde wijzigingen hebben grote gevolgen voor werkgevers, werknemers en ondernemers. Het is dan ook van groot belang dat u daarom op tijd aan de slag gaat. Voor met name werkgevers is het van belang om daarbij alle stakeholders te betrekken (werknemers, vakbonden, OR, accountant, fiscalist....)

Contact

Contact opnemen kun je via onderstaand contactformulier. Je kunt ons natuurlijk ook bellen of langskomen op ons kantoor. 

Waar kun je ons vinden?